تفاوت میان نسخه‌های «صنعتی‌سازی»

۳٬۲۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
اکبر فریار٬ اصول و مبانی جامعه‌شناسی صنعتی
کاپلینسکی٬ رافائل و چارلز کوپر٬ تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی«جمشید زنگنه»
 
 
'''تأثیر صنعتی شدن و شهر نشینی بر خانواده'''
به تدریج که جامعه از الگوی جامعۀ کشاورز به صنعتی تغییر می یابد ٬ اقتدار و کارکردهای خانواده نیز همراه با آن دگرگون می شود، عمده ترین پیامد حرکت از خانوادهٔ سنتی روستایی به سمت خانوادهٔ شهری و صنعتی ٬ از نظام خویشاوندی گسترده به خانوادهٔ هسته ای بوده است با صنعتی شدن جوامع ٬ تولید صنعتی از خانواده به کارخانه منتقل می شود و آماده شدن برای کار در یک جامعهٔ صنعتی مستلزم سطح بالایی از تخصص می باشد ، در جامعهٔ شهری و صنعتی دیگر خانواده ها قادر به ارائهٔ آموزش و تخصص لازم را به فرزندان ندارند و به این ترتیب نهاد های آموزشی عهده دار ارایهٔ آموزش و تخصص لازم را به افراد جامعه بر عهده می گیرند،
خانواده که در جامعهٔ روستایی مرکز و کانون تولید اقتصادی بود در یک جامعهٔ صنعتی مصرف کنندهٔ تولیدات اقتصادی می شود و به این ترتیب نهاد خانواده کارکرد اقتصادی اش را از دست می دهد،
در جامعهٔ صنعتی به دلیل تخصصی شدن تقسیم کار ٬ هر شخص ملزم به انجام یک وظیفه اقتصادی معین است، در نتیجه کارکرد اجتماعی کردن کودک از سنین پنج شش سالگی از خانواده گرفته می شود و به مدرسه و دیگر نهادهای آموزشی واگذار می گردد،هم چنین دولت ها برای کسانی که توانایی اقتصادی لازم را ندارند از طریق تأمین اجتماعی و برنامه های رفاهی نقش عمده ای را در مسئولیت های اقتصادی این گونه افراد ایفا می کندو به این ترتیب نگهداری از کودکان ٬ سالمندان و معلولان از خانواده گرفته و به دیگر نهادها واگذار می گردد،در جوامع سنتی ، این خانواده ها بودند که نقش و پایگاه اجتماعی افراد را مشخص می کردند اما در جوامع پیشرفته و صنعتی دیگر خانواده ها به طور مستقیم در تعیین پایگاه های اجتماعی افراد نقش عمده ای ندارند؛ ورود به مشاغل تخصصی و حرفه هایی مانند پزشکی ٬ مهندسی ٬ وکالت و… نیازمند داشتن مدارک تخصصی است که تنها دانشگاه ها ی رسمی صلاحیّت صدور آن را دارند،
==منابع==
کوئن ٬ بروس ٬مبانی جامعه شناسی ٬ ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی و رضا فاضل٬انتشارات سمت
گیدنز ٬ آنتونی ٬ جامعه شناسی ٬ ترجمهٔ منوچهر صبوری ٬ نشرنی
 
 
 
۴

ویرایش