شهروند امروز: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== تحریریه شهروند امروز در دو دوره ==
رئیس شورای سیاستگذاری هفته‌نامه شهروند امروز در دوره اول [[محمد عطریانفر]] ، مدیرعامل آن [[حمید عطریانفر]] و سردبیر آن [[محمد قوچانی]] بود. دبیر تحریریه آن [[رضا خجسته رحیمی]] و دبیر اجرایی اش [[اکبر منتجبی]] بود.تحریریه این مجله نیز شامل [[روزنامه‌نگار|روزنامه‌نگاران]] زیر بود:
 
* '''دبیران''': [[مهدی یزدانی خرم]]، [[حسین یاغچی]]، [[محمد طاهری]]، [[مریم شبانی]]، [[هادی خسروشاهین]]، [[فرید مدرسی]]، [[محمد رهبر]]، [[مریم باقی]]، [[کاوه فیض اللهی]]، [[امیر قادری]]، [[محسن آزرم]]، [[رضا خجسته رحیمی]]، [[مجید رئوفی]] و [[اکبر منتجبی]].
* '''خبرنگاران''': [[اعظم ویسمه]]، [[احسان ابطحی]]،[[نفیسه زارع کهن]]،[[علی ملیحی]]، [[سرگه بارسقیان]]، [[علیرضا غلامی]]، [[علی مسعودی نیا]]، [[گلاویژ نادری]]، [[کریم نیکونظر]]، [[آرش نصیری]]، [[مهدی نوروزیان]]، [[محسن یعقوبی]]، [[کاوه شجاعی]]، [[فرزانه سالمی]]، [[فرشاد قربانپور]]، [[کیوان فیض اللهی]]، [[مهدی صارمی‌فر]] و [[دلارام عظیمی]].
 
در دوره دوم انتشار شهروند امروز [[حمید عطریانفر]] مدیرعاملی و [[رضا خجسته رحیمی]] سردبیری این نشریه را عهده دار بود و [[خشایار دیهیمی]]، [[علیرضا علوی تبار]]، [[عباس کاظمی]]، [[سعید لیلاز]]، [[شهلا شرکت]] و [[عباس عبدی]] مشاوران این مجله بودند. تحریریه این مجله نیز شامل [[روزنامه‌نگار|روزنامه‌نگاران]] زیر بود:
 
* '''دبیران''': [[علی بزرگیان]]، [[سرگه بارسقیان]]، [[مریم شبانی]]، [[فرید مدرسی]]، [[کاوه شجاعی]]، [[فرزانه سالمی]]، [[بهروز مهری]]، [[بهراد مهرجو]]، [[امیلی امرایی]]، [[حسین صافی]]، [[علیرضا لطیفیان]].
کاربر ناشناس