تفاوت میان نسخه‌های «سید محسن موسوی تبریزی»

 
=== اساتید ===
از اساتید او در فقه و اصول و رجال می‌توان به آیت‌الله [[سید ابوالقاسم خویی]]، آیت‌الله [[محمد علی اراکی]]، آیت‌الله [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]]، آیت‌الله [[مرتضی حائری]]، آیت‌الله [[فانی اصفهانی]]، آیت‌الله [[منتظری]]، آیت‌الله [[محمدتقی بهجت]]، و آیت‌الله [[جواد تبیزیتبریزی]] اشاره کرد.
 
در تفسیر، فلسفه و عرفان نیز از اساتیدی چون آیت‌الله [[سید مرتضی متنبطمستنبط]]، آیت‌الله [[مرتضی مطهری]]، آیت‌الله [[حسن حسن‌زاده آملی]]، آیت‌الله [[عبدالله جوادی آملی]]، آیت‌الله [[علی مشکینی]] بهره برد.
 
== فعالیت‌های پیش از انقلاب ==
کاربر ناشناس