تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
{{درگاه|تاریخ}}
'''تاریخ انگلستان'''، با عبور نخستین مهاجران از [[تنگه دوور]] و ورود آن‌ها به [[جزایر بریتانیا]] در هزاران سال پیش آغاز می‌گردد. این نوشتار به تاریخ انگلستان به معنای عامی که واژه ''انگلستان'' در منابع فارسی دارد- صرف نظر از معانی خاص انگلستان و بریتانیا در منابع غربی- می‌پردازد.
 
با کشف تعدادی ابزار سنگی و ردپا در هَپیس‌برگ در نورفولک، معلوم شده است که از بیش از [[سیر زمانی فرگشت انسان|هشتصد هزار سال پیش]] [[انسان خردمند باستانی|انسان‌های باستانی]] در سرزمینی که اکنون به آن، [[انگلستان]] می‌گویند زندگی می‌کرده‌اند. قدیمی‌ترین مدرکی که از حضور [[انسان|انسان کنونی]] در شمال غرب [[اروپا]] در دست است، استخوان آرواره‌ای است که در سال 1927 در کِنتزکاورن در ناحیه‌ی [[دوون (شهرستان)|دِوون]] کشف شد. عمر این استخوان آرواره را در سال 2011 دوباره تخمین زدند و سن آن را حدود 41000 تا 44000 سال برآورد کردند. انسان‌ها تا حدود 12000 سال پیش، یعنی تا انتهای [[آخرین عصر یخبندان]]، به طور پیوسته در این سرزمین سکونت داشته‌اند. در این ناحیه بقایای متعددی از دوران [[میان‌سنگی]]، [[دوران نوسنگی|نوسنگی]]، و [[عصر برنز]] وجود دارد، از جمله [[استون‌هنج]] و اِیوبری. ساکنین انگلستان در [[عصر آهن]]، همچون دیگر نواحی [بریتانیای کبیر|بریتانیا]] که در جنوب [[خور فورث]] هستند، [[سلت‌ها]] بودند. این سلت‌ها به نام بریتون مشهور هستند. البته در جنوب شرق انگلستان قبایل [[بلژها|بلژی]] نیز سکونت داشتند. در سال 43 پیش از میلاد فتح بریتانیا به دست [[روم|رومیان]] آغاز شد. رومیان تا قرن پنجم پس از میلاد کنترل [[بریتانیای روم|ایالت بریتانیا]] را حفظ کردند.
۱۶

ویرایش