باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== زندگی ==
پروفسور ولادیمیر مینورسکی از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۰ در [[دانشگاه مسکو]] به تحصیل حقوق پرداخت و سپس مشغول آموختن زبان‌های شرقی در [[انستیتوی لازارف]] شد.در ویان زما با اوج گیری افکار ناسیونالیستی نژادی مذهبی در ۱۹۰۳قلمرو بهعثمانی خدمتبا وزارتمرکزیت امورعثمانی خارجهکه [[روسیه]]تنها درآمدکشور مروج فرهنگ اسلامی عثمانی ضد مسیحی و اروپایی بودو در صدد برپایی امپراطوری فرهنگی در مناطق ترک نشین و ترک زبان اسیا واروپاو روسیه تزاری که در تقابل با فرهنگ اروپایی بود جنبشی دانشگاهی (متشکل از ۱۹۰۴اساتید تاو ۱۹۰۸دانشجویان فعال در [[ایران]]زمینه ی فرهنگ شور و خاور میانه) مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در شهراروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی بزرگ تشکیل شده بود که وی نیزاز پیشگامان جنبش مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در اروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی [[تبریز]]بزرگ خدمتبوده کرد.است
وی در ۱۹۰۳ به خدمت وزارت امور خارجه [[روسیه]] درآمد و از ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ در [[ایران]] و در شهر [[تبریز]] خدمت کرد.
 
مینورسکی [[روسیه]] را در جریان [[انقلاب ۱۹۱۷]] ترک کرد و از سال ۱۹۲۳ به تدریس [[زبان فارسی]] در [[مدرسه زبان‌های شرقی]] [[پاریس]] پرداخت. پس از آن، از ۱۹۳۲ به تدریس زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در [[مدرسه زبان‌های شرقی]] [[لندن]] مشغول شد. وی در سال ۱۹۳۷ استاد زبان [[فارسی]] در [[دانشگاه لندن]] شد. مینورسکی در سال ۱۹۴۴ بازنشسته شد و از آن پس در [[کمبریج]] زندگی کرد. وی در ۲۵ مارس ۱۹۶۶ درگذشت.
کاربر گمنام