جفت‌سم‌سانان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Raoellidae > رائوایان
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Merycoidodontidae > نشخوارخوکان)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Raoellidae > رائوایان)
[[Gelocidae]] †<br />
[[Dromomerycidae]] †<br />
[[Raoellidaeرائوایان]] †<br />
[[Choeropotamidae]] †<br />
[[Sanitheriidae]] †<br />
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش