ماهیچه سینه‌ای بزرگ: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Adduction > بیان حرکات در طب
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Human sternum > جناغ)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Adduction > بیان حرکات در طب)
Blood = [[pectoral branch]] of the [[thoracoacromial trunk]] |
Nerve = [[lateral pectoral nerve]] and [[medial pectoral nerve]]<BR>'''Clavicular head''': [[Cervical spinal nerve 5|C5]] and [[Cervical spinal nerve 6|C6]]<BR>'''Sternocostal head''': [[Cervical spinal nerve 7|C7]], [[Cervical spinal nerve 8|C8]] and [[thoracic nerves|T1]] |
Action = '''Clavicular head''': [[flexes]] the [[humerus]]<BR>'''Sternocostal head''': extends the humerus<BR>As a whole, [[Adductionبیان حرکات در طب|adducts]] and [[medially rotates]] the [[humerus]]. It also draws the [[scapula]] anteriorly and inferiorly. |
Antagonist = |
MeshName = Pectoralis+Muscles |
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش