تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
==نشریات تخصصی ==
 
نشریه ایپردیس باابوریحان تحت عنوان نشریه "کشاورزی و عمران روستایی" در سال ۱۳۷۵ به سردبیری جناب آقای دکتر حسن رضا اعتباریان شروع به فعالیت کرد که در سال ۱۳۸۱ به دلیلعلت انتقال دانشکده عمران به شهر تهران، به نشریه "کشاورزی" تغییر نام داد و با رتبه عملی - ترویجی به فعالیت ادامه داد.
از سال ۱۳۸۶، براساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه دارایموفق اعتباربه کسب رتبه علمی - پژوهشی شد.
از سال ۱۳۸۸، طبق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی نشریات علمی پژوهشی مراکز آموزشی و تحقیقاتی کل کشور به صورت تخصصی منتشر شدند.
 
سردبیران نشریه "کشاورزی" به ترتیب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ :
* '''به نژادی گیاهان زراعی و باغی''': http://jacb.ut.ac.ir
سردبیر: احمد سادات نوری (Professor)
 
 
==کتابخانه مرکزی==
کاربر ناشناس