تفاوت میان نسخه‌های «رستم‌التواریخ»

بدون خلاصه ویرایش
'''رستم التواریخ''' نوشته فردی مجهول الهویه به نام «محمد هاشم آصف» است که با دو لقب «رستم الحکما» که پدرش به او داده و «صمصام الدوله» که از [[فتحعلی شاه قاجار]] دریافت داشته، خود را معرفی کرده است. [[تاریخ تولد]] وی ۱۱۴۵ [[هجری قمری]] است. این کتاب که با نثر سنگین قاجاری نوشته شده،تاریخ طنز گونه ایران از دوره شاه سلطان حسین تا دوره فتحلی شاه را با در آمیختن تاریخ و ذهنیات خود بیان می کند. در این کتاب الفاظ رکیک بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. عبدالله شهبازی نویسنده واقعی کتاب را [[ابوالحسن خان ايلچي شيرازي]]، خواهرزاده و داماد [[حاج ابراهیم کلانتر]] می داند.
== اعتبار ==
 
کاربر ناشناس