تفاوت میان نسخه‌های «استفاده منصفانه»

ویرایش نگارشی
(ویرایش نگارشی)
{{بهبود منبع}}
'''استفادهٔ منصفانه''' {{به انگلیسی|Fair Use}} از جزئیات [[قانون حق تکثیر]] آمریکا است که ازاجازه ذکر و بیان قانونی اما بدون مجوز یا تلفیق آثارآثاری از دیگران که تحت حمایت [[قانون حق تکثیر]] هستند را با اثر خود را تحت چهار عامل آزمون تعادل حمایت می‌کندمی‌دهد.
 
استفاده منصفانه اصطلاحی منحصر به [[ایالات متحده]] است. اصل مشابه «توزیع منصفانه» در دیگر قوانین عمومی [[حوزه قضایی]] موجود است. قانون [[علامت تجاری]] [[آمریکا]] نیز استفاده منصفانه را درخود جا داده‌است. در حالیکه اسامی یکسان هستند اما اصول این قانون (در دو حوزه فوق) کاملاً متفاوت است.
۱۱۴

ویرایش