تفاوت میان نسخه‌های «حشره‌شناسی پزشکی»

جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
# محل ذخیره مواد از جمله چربی و [[گلیکوژن]].
# دفاع(مانند [[فاگوسیتوز]])
* خون در رساندن [[اکسیژن]] نقشی ندارد و چون فاقد [[هموگلوبین]] است بنابراین ممکن است به رنگ قرمز دیده نمی‌شودنشود وممکنو است به رنگ خاکستری، سبز ویا سایر رنگها دیده شود.
حامد روح الهی
 
کاربر ناشناس