تفاوت میان نسخه‌های «هویت روایی»

۱٬۳۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: en)
هویت روایی کودکان هنگام صحبت آنها با مراقبین یا همبازیهای شان رشد میکند. فرد صحبت کننده، هنگام مکالمه با مخاطبین سراپا گوش، در کنتراست با مخاطبین بی‌ توجه، اطلاعات [[حافظه خودزندگی‌نامه ای|خودزندگی‌نامه ای]] دقیقتری را بیانکرده و در نتیجه به گسترش [[حافظه خودزندگی‌نامه ای|خودزندگی‌نامه]] و، متعاقب آن، شکل گیری روایتهای شخصی غنی تر کمک میرسانند.<ref name="Hoyt 2009 588-574">{{cite journal|last=Hoyt|first=Timothy|coauthors=Monisha Pasupathi|title=The Development of Narrative Identity in Late Adolescence and emergent Adult|journal=Developmental Psychology|year=2009|volume=2|issue=45|pages=588-574|doi=10.1037/a0014431}}</ref> کودکانی که از والدینشان داستانهای شخصی زیاد میشنوند قبل از سنّ [[پیش دبستانی]] به بیان روایاتهای منسجم قادر هستند. <ref>{{cite journal|last=Singer|first=Jefferson|coauthors=Pavel BAglov, Meredith Berry, Kathryn M. OOst|title=Self-Defining Memories, Scripts, and the Life Story: Narrative Identity in Personality and Psychotherapy|journal=Journal of Personality|year=2013|doi=10.1111/jopy.12005|url=http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=psychfacpub&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dautobiographical%2520memory%2520and%2520narrative%2520identity%26source%3Dweb%26cd%3D3%26ved%3D0CEMQFjAC%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdigitalcommons.conncoll.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1014%2526context%253Dpsychfacpub%26ei%3DztihUp7uNI7mkAevjYGgBg%26usg%3DAFQjCNEDZWLg0SAsqhlg5vwg59o6k9Gl_w%26sig2%3DWicnpDR0cf9fxCos0x8M1A%26bvm%3Dbv.57752919%2Cd.eW0%26cad%3Drja#search=%22autobiographical%20memory%20narrative%20identity%22}}</ref> توانایی پردازش روایات در قالب داستان زندگی‌ و ایجاد هویت در حوالی [[بلوغ]] ظاهر شده،<ref name=Habermas2000>Habermas, T. & Bluck, S. (2000). Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. ''Psychological Bulletin, 126''(5).</ref> رسیدن به [[بزرگسالی]] را ممکن کرده<ref name="Goldberg, L. R. 1993">Goldberg, L. R. (1993). "The structure of phenotypic personality traits". American Psychologist 48 (1): 26–34.</ref> و تا پایان امر به زندگی‌ معنی‌ میبخشد.<ref>Bohlmeijer, E., Roemer, M., Cuijpers, P., & Smit, F. (2000). The effect of reminiscence on psychological well-being in older adults: A meta-analysis. ''Aging & Mental Health, 11''(3), 291-300.</ref><ref>Staudinger, U. (2001). Life reflection: A socialcognitive analysis of life review. ''Review of General Psychology, 5'', 148-160.</ref> توسعه روایات داستان زندگی‌ در زمان [[بلوغ]] از طریق بحث، مقایسه، و تحلیل تمایلات درونی و غور در حوادث گذشته صورت میگیرد. بدینسان، نوجوانان به درکی از رابطه بین [[خود]] موجود در گذشته و روایت شخصی‌شان در زمان حال نائل می‌شوند. <ref>{{cite journal|last=Fivush|coauthors=Nelson|title=Parent-child reminiscing locates the self in the past.|journal=BRitish Journal of Developmental Psychology|year=2006|issue=24|pages=235–251|doi=10.1348/026151005X57747}}</ref>
===[[معرفت‌شناسی]]===
به روات میتوامیتوان از دو جنبه [[معرفت‌شناسی]] نگاه کرد: [[هرمنوتیک]] ، یا [[الگوواره]].<ref name = "Bruner1986">Bruner, J. “Two Modes of Thought,” in Actual Minds, Possible World, (Harvard University Press, 1986), pp. 11-43.</ref> رهیافت [[هرمنوتیک]] تلاش دارد عناصر ویژه، شخصی، و به شدت [[زمینه‌گرایی|زمینه در]] دستان افراد را در نظر بگیرد.<ref name="Josselson2004">Josselson, Ruthellen (2004). "On Becoming the Narrator of One's own Life"</ref> در مقابل، رهیافت [[الگوواره]] ٔبر طبقه بندی روایت ها، مشخص کردن روابط، و پیدا کردن علتها و معلول ها، در راستای تولید یافته‌های علمی‌ تعمیم پذیر تاکید میکند.<ref name = "Bruner1986"/>
==اجزا روایت‌های هویتی==
روایت‌های زندگی‌ اغلب ٔبر مبنای حضور و گستره ساختار و اجزای موضوعی‌شان ارزیابی می‌شوند.
===ساختار===
نظم (Coherence) از اصلی‌‌ترین اجزای ساختاری روایت هاست. همچنانکه کودکان بالغ می‌شوند، چهار نوع نظم در توانایی داستان گویی‌شان ظاهر میشود:<ref name = Habermas2000/>
* '''نظم زمانی‌''': داستنگویی با حفظ ترتیب زمان.
* '''نظم عللی''': ترسیم رابطه علّت-معلولی بین حوادث روایت و بین حوادث و تاثیر آنها ٔبر حس راوی از [[خود]].<ref name="Pals2006">Pals, J.L. (2006). "Narrative identity processing of difficult life experiences: Pathways of personality development and positive self-transformation in adulthood." ''Journal of Personality, 74(4)'', 1079-1110.</ref>
* '''نظم موضوعی''': راوی داستان را ارزیابی کرده، موضوعات و روندها را مشخص کرده، و از روایت مفهوم استخراج میکند.
* '''مبحث فرهنگی زندگی‌نامه''': فرمت و لحن بیان داستان با زمینه فرهنگی راوی هماهنگ میشود.
== منابع ==
{{پانویس}}
۱٬۷۵۹

ویرایش