باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Toray Industries > تورای
| style="text-align:center;"|{{پرچمک|JPN}}
|-
| [[Toray Industriesتورای]], توکیو, ژاپن
| $۱۳٫۱
| ۱۶
۳٬۸۳۷٬۷۱۴

ویرایش