تفاوت میان نسخه‌های «عضدالدوله دیلمی»

== دوران استقلال عضدالدوله ==
در سال ۳۶۶ ه ق / ۹۷۶ م [[رکن‌الدوله حسن]] درگذشت و با بوجود مقاومتهایی از سوی دیگر امرای [[آل بویه]]، ابو شجاع عضدالدوله وارث لقب امیرالامرایی گردید. وی در سال ۳۶۷ ه ق / ۹۷۷ م عزالدوله فرزند معزالدوله را در خوزستان و سپس در سامرا شکست داد و به قتل آورد. سپس در رشته‌ای از جنگها که تا سال ۳۶۹ ه ق / ۹۸۰ م به پایان رسیدند، چیرگی خود را بر [[بین النهرین]] و خراسان مسلم ساخت و پادشاه بی رقیب امپراتوری آل بویه گردید که وسعت آن اکنون به مراتب از مرزهای دوران [[عمادالدوله علی]] فراتر رفته بود.
[[File:Quran Gate 881225 02T.jpg|thumb|300px|چپ|[[دروازه قرآن]] درشهر [[شیراز]]]]
 
محدوده جغرافیایی امپراتوری آل بویه در زمان عضدالدوله از عمان تا [[دریای خزر]] و از کرمان تا سرحدات شمالی سوریه می‌رسید. عضدالدوله پس از فراغت از جنگها، به بغداد نقل مکان کرد. هر چند که [[شیراز]] تختگاه اولیه عضدالدوله، همچنان موقعیت سنتی پایتخت آل بویه را برای خود حفظ کرد.
۶۰۱

ویرایش