تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

بدون خلاصه ویرایش
 
== اساتید ایرانی دانشگاه آلبرتا ==
* دکتر علیرضا بیات
* دکتر زهره بیاتریزی
* دکتر یاشار پوررحیمیان
* دکتر مریم پورشریفی زاده
* دکتر مهدی توکلی
* دکتر علی خواجه الدین
* دکتر کامبیز معز
* دکتر مجتبی مهدوی
* دکتر بهروز نوروزیان [http://www.ece.engineering.ualberta.ca/FacultyStaff/FacultyAcademic/BehrouzNowrouzian.aspx]
* دکتر علیرضا نوری
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا.<ref>http://www.isaua.org/en/</ref>
۲۰

ویرایش