تفاوت میان نسخه‌های «ولگرد (فیلم ۱۹۱۵)»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''ولگرد''' فیلمی کوتاه و صامت محصول شرکت میوچوال سال ۱۹۱۶ به کارگردانی چارلی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''ولگرد''' فیلمی کوتاه و صامت محصول شرکت میوچوال سال ۱۹۱۶ به کارگردانی چارلی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۶۴

ویرایش