باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Central European Summer Time > ساعت تابستانی اروپای مرکزی (۷.۱)
timezone=[[زمان اروپای مرکزی|زمان]]|
utc_offset=+1|
timezone_DST=[[Centralساعت Europeanتابستانی Summerاروپای Timeمرکزی|CEST]]|
utc_offset_DST=+2|
latd=37|latm=04|latNS=N|
۳٬۹۱۳٬۰۳۶

ویرایش