تفاوت میان نسخه‌های «فهرست دانشگاه‌های ایران»

| [[دانشگاه تبریز]] ||[http://www.tabrizu.ac.ir]||||۱۳۲۵||||||
|-
| [[دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل]] ||||||۱۳۹۲||||زیست‌شناسی جانوری، بهداشت و کنترل مواد غذایی، تولیدات داروهای گیاهی معطر، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، مهندسی فناوری اطلاعات||
|-
| [[دانشگاه تربت حیدریه]] ||[http://www.torbath.ac.ir/]||||۱۳۸۴||||||
| [[دانشگاه قم]] ||[http://www.qom.ac.ir]||||۱۳۵۹||||||
|-
| [[دانشگاه کاشان]] ||[http://www.kashanu.ac.ir]||||۱۳۵۲||||مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت)، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی مواد (متالورژی صنعتی)، مهندسی معدن، علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی، فیزیک (هسته‌ای و حالت جامد)، شیمی کاربردی، ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، مدیریت بازرگانی ||
| [[دانشگاه کاشان]] ||[http://www.kashanu.ac.ir]||||۱۳۵۲||||||
|-
| [[دانشگاه کردستان]] ||[http://www.uok.ac.ir/]||||۱۳۵۳||||||