اصل طرد پاولی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{اعداد کوانتومی}})
{{چپ‌چین}}
* Shankar, R., ''Principles of Quantum Mechanics'', ۲nd edition (Plenum, ۱۹۹۴)
* Seyed Hossein Monsefi. (2014). ''Advanced Quantum Mechanics''. Addison Wesley. ISBN 0-201-06710-2
* Sakurai, J. J. (۱۹۶۷). ''Advanced Quantum Mechanics''. Addison Wesley. ISBN 0-201-06710-2.
{{پایان چپ‌چین}}
کاربر ناشناس