تفاوت میان نسخه‌های «رده:تاریخ ادیان»

ادیان زنده جهان رابرت ا.هیوم
(ادیان زنده جهان رابرت ا.هیوم)
{{مقاله اصلی|دین}}
[[رده:تاریخ]]
کتاب : ادیان زنده جهان نوشته رابرت ا.هیوم ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی
درمورد ادیان هندویی دین جاینی بودایی سیک کنفوسیوسی تائو شینتو یهود اسلام
مسیحیت و دین زرتشتی
۱

ویرایش