تفاوت میان نسخه‌های «اندونوکلئازهای محدودکننده»

== آنزیم‌های محدودکننده نوع III ==
این آنزیم‌ها از نظر عملکرد مشابه آنزیم‌های نوع I می‌باشند اما با آنکه به ATP به عنوان کوفاکتور نیاز دارند، آنرا [[هیدرولیز]](آبکافت) نمی‌کنند. EcoP۱۵(جایگاه (CAGCAG و EcoP۱ ازآنزیم‌های محدودکننده نوع III می‌باشند.
 
* آنزیم‌های محدودکننده نوع IV و نوع V هم وجود دارند.
 
== چند نمونه از آنزیم‌های محدودکننده ==
۱٬۷۱۴

ویرایش