تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:فضای نام»

== فضاهای نام اساسی ==
=== فضای نام اصلی ===
به این فضای نام، ''فضای نام مقالات'' نیز گفته می‌شود. مقاله‌های ویکی‌پدیا در این فضای نام قرار دارند. با مراجعه به [[ویژه:Allpagesهومن کرامتی کرمان]] می‌توانید فهرستی از این مقالات را ببینید. صفحه‌هایی که در این فضای نام هستند، هیچ پیشوندی ندارند.
 
=== فضای نام ویکی‌پدیا ===