تفاوت میان نسخه‌های «جاده شاهی (رمان)»

بدون خلاصه ویرایش
کلود وانک [[باستانشناسی|باستانشناس]] جوان [[انگلیس|انگلیسی]] وپرکن [[دانمارک|دانمارکی]] که پیرمرد خردمندی است برای رسیدن به آرزوی خود که یافتن ماجراجویی به نام گرابو است، به ربودن نقش برجسته هایی [[باستانی|باستان]] دست می زنند که می تواند ردپایی از گمشده به دست دهد.
 
پایان زجرآور ورکن پیر پس از آنکه با کوشش بسیار راه فراری از دامهای بسیاری که بر سر راهشان سبز می شود، می یابد، نشان از [[واقعگراییواقع‌گرایی (هنر)|واقعگرایانه]] بودن سبک مالرو دارد.
 
== سبک داستانی ==
۱۱۹

ویرایش