تفاوت میان نسخه‌های «فوتون»

بدون خلاصه ویرایش
 
[[پرونده:Light-wave.png|بندانگشتی|ساختار موجی فوتون]]
'''فوتون''' در [[فیزیک]]، یک [[ذره بنیادی]] است که به‌عنوان واحد [[کوانتوم]]ی نور و یا هر نوع تابش [[الکترومغناطیسی]] محسوب می‌شود. فوتون نماینده حامل‌های نیرو برای نیروی الکترومغناطیسی می‌باشد که اثر این نیرو به راحتی هم در سطح ماکروسکپی وهم در سطح میکروسکپی قابل مشاهده است. مانند بقیه [[ذرات بنیادی]] بهترین تعریف از فوتون توسط [[مکانیک کوانتومی]] ارائه می‌شود؛ که نشان دهنده ویژگی دوگانگی ذره وموج می‌باشد. فوتون دارای [[اسپین]] یک است، یعنی از لحاظ ذره‌ای [[بوزون]] به حساب می‌آید.
 
تعریف مدرن ازخصوصیات فوتون اولین بار توسط [[البرت انیشتین]] ارائه شد که علت آن توضیح مشاهدات تجربی بود که ان زمان با [[فیزیک کلاسیک]] که نور را فقط موج می‌دانست قابل توضیح نبود. از طرفی در توضیح پدیده [[جسم سیاه]] توسط ماکس پلانگ او مدلی نیمه کلاسیکی ارایه کرد که در آن با اینکه نور به عنوان موج توسط روابط ماکسول تعریف می‌شد ولی برای مقدار انرژی مقدارهای کوانتیده‌ای در نظر گرفته می‌شد که این مقدارها برابر کوانتوم‌های انرژی فوتون‌ها بودند که خود این مدل نیمه کلاسیک بعداً پایه‌های اولیه مکانیک کوانتومی را بنا نهاد
بر اساس اصل دوبروی در مورد ذرات دو حالت ذره‌ای و موجی در نظر گرفته می‌شود، که البته این خاصیت در دنیای میکروسکوپی بیشتر مورد مطالعه‌است. به عنوان مثال، اگر ذره‌ای به جرم یک گرم که با سرعت معمولی در حال حرکت است، در نظر بگیریم [[طول موج]] منتسب به این ذره چنان کوچک خواهد بود که اصلاً قابل ملاحظه نیست، اما در مورد ذراتی مانند [[الکترون]] این طول موج قابل توجه‌است؛ بنابراین با توسلاستفاده بهاز این اصل می‌توان [[تابش الکترومغناطیسی]] را نیز متشکل از ذراتی دانست که این ذرات را فوتون می‌گویند.
فوتون دارای [[اسپین]] یک است، یعنی از لحاظ ذره‌ای [[بوزون]] به حساب می‌آید.
 
== واقعیت کوانتوم‌های نور ==
۳۱۵

ویرایش