تفاوت میان نسخه‌های «مکریان»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
== جغرافیا ==
=== موقعیت ===
منطقه مکریان از نقطه نظر طبیعی، توده مرتفعی است که از شمال بابه اشنویه و [[دریاچهٔ ارومیه]] و مراغه و از جنوب به [[استان کردستان]] محدود می‌باشداست. این منطقه از طرف غرب و شرق به ترتبیبترتیب با [[کردستان عراق]] و تکاب هم‌مرز و همسایه می‌باشداست کهو در مرزهای طبیعی مشخصی قرارگرفته است.
مکریان بین دوجلگه ازقزل شرقاوزون ودر غرب به ترتبیب از قزل اوزونشرق و [[عراق]] (بین‌النهرین) در غرب واقع شده واست. ازاین منطقه مابین ۳۵ درجه و ۵۴ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی و از ۴۴ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۳۳ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ را در اختیارقرار دارد و از. ارتفاع این ناحیه از دریاچهٔ ارومیه ۱٬۲۲۰ متر واست حداکثرولی در نواحی غربی و جنوبی ازتا ۳٬۰۰۰ متر تجاوزنیز می‌کنیدمی ورسد. رودهای [[سیمینه رود]] و [[زرینه رود]] در مکریان قرارگرفته‌اند.<ref>{{پک|افخمی ابراهیم|۱۳۷۳|ک=تاریخ و فرهنگ ادب مکریان، جلددوم|ص=۲۷۴}}</ref>
 
=== آب و هوا ===
۹۳

ویرایش