تفاوت میان نسخه‌های «داریوش دوم»

{{چپ‌چین}}
*{{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Sanchisi-Weerdenburg| نام =Heleen | پیوند نویسنده =هلن سانسیسی وردنبورخ| مقاله =Darius II| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| جلد=VII| سال =۱۹۹۶| ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه =50-51| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/darius-iv| تاریخ بازبینی =12.5.2014| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
*{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =Dandamaev| نام =M. A| پیوند نویسنده =محمد داندامایف| عنوان =A Political History of the Achamaenid Empire| ترجمه =W. J. Vogelsang|سال =1989| ناشر =Brill|مکان =Leiden| شابک = | صفحه =|زبان=en }}
{{پایان چپ‌چین}}
 
۷۷۰

ویرایش