تفاوت میان نسخه‌های «تحلیل نیازمندی‌ها»

جز
{{software development process}}
'''تحلیل نیازمندی‌ها''' در [[مهندسی سیستم‌ها]] و [[مهندسی نرم‌افزار]]، تحلیل و تعیین نیازها یا شرایط لازم برای انجام یک پروژه نو را دربرمی‌گیرد. تحلیل سیستماتیک نیازمندی‌ها را [[مهندسی نیازمندی‌ها]] می‌گویند.
تحلیل نیازمندی هانیازمندی‌ها از ملزومات مهم موفقیت در یک پروژه محسوب می گرددمی‌گردد.<ref>{{cite book
| editor = Executive editors: Alain Abran, James W. Moore; editors Pierre Bourque, Robert Dupuis
| title = Guide to the software engineering body of knowledge|url = http://www.swebok.org|
accessdate = 2007-02-08|edition=2004 | year = 2005 | month = March
| publisher = IEEE Computer Society Press | location = Los Alamitos, CA | isbn = 0-7695-2330-7
| chapter = Chapter 2: Software Requirements | chapterurl = http://www.computer.org/portal/web/swebok/html/ch2
| quote = It is widely acknowledged within the software industry that software engineering projects are ''critically vulnerable when these activities are performed poorly.
}}</ref>
نیازمندی هاینیازمندی‌های تحلیل شده باید: مستند، عملی، قابل اندازه گیری،اندازه‌گیری، قابل تست و ارزیابی، قابل ردیابی، مربوط به نیازها یا فرصت هایفرصت‌های همان [[کسب و کار]] باشند که به صورت مشروح با جزیئیات کافی بیان شده باشند.
 
= بررسی اجمالی =
== الزامات موضوعات تجزیه و تحلیل ==
== شناسایی ذینفعان ==
== مصاحبه با ذینفعان ==
== جلسه یجلسهٔ مشترک با توسعه دهندگان(JRD) ==
== نیازمندی هانیازمندی‌ها به سبک قراردادهای کاری ==
=== نقاط قوت ===
=== نقاط ضعف ===
=== جایگزین هاجایگزین‌ها ===
== اهداف قابل [[اندازه گیریاندازه‌گیری]] ==
 
== یوزکیس ==
== مشخص کردن نیازمندی هاینیازمندی‌های نرم‌افزار ==
= انواع نیازمندی =
= مقوله یمقولهٔ تحلیل نیازمندی =
== مساله یمسالهٔ ذینفعان ==
== مقوله یمقولهٔ مهندسان/توسعه دهندگان ==
= راه حل هایحل‌های کلاسیک =
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۷٬۷۰۷

ویرایش