تفاوت میان نسخه‌های «سرویس اطلاعات مخفی»

جز
جز
 
== جنگ سرد==
فعالیت‌های [[سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا]]&nbsp;&nbsp;بریتانیا، شامل طیف وسیعی از اقدامات سیاسی پنهان، از جمله همکاری با [[سازمان اطلاعاتی آمریکا]] در سرنگونی دولت [[محمد مصدق]] در ایران در [[کودتای ۲۸ مرداد]] (با همکاریدر [[سازمان اطلاعاتی آمریکاایران]]) نیز می شودمی‌شود.<ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17353379|title=Licence to kill: When governments choose to assassinate|publisher=BBC|date=17 March 2012|accessdate=1 July 2012}}</ref>
 
== پانویس ==