تفاوت میان نسخه‌های «بتا اکسیداسیون»

(←‏شروع چرخه: ابرابزار)
ابتدا در سیتوزوم آنزیم‌هایی مانند [[آسیل کوآ سنتتاز]] (تیوکیناز) اسید چرب را به آسیل چرب کوآ تبدیل می‌کند. در این واکنشATP به AMP و PPi تبدیل می‌شود. در ادامه آسیل کوآ با زنجیره کوتاه و متوسط (کمتر از ۱۰ کربن) به راحتی وارد میتوکندری می‌شوند. آسیل کوآ با زنجیره بلند (بیش از ۱۲ کربن) به راحتی از غشای خارجی میتوکندری عبور می‌کنند ولی قادر به عبور از غشای داخلی میتوکندری نیستند. عبور آسیل کوآی بلند زنجیره از غشای داخلی میتوکندری با استفاده از [[کارنیتین]] و در سه مرحله صورت می‌پذیرد
 
=== شروعمراحل چرخه ===
در ماتریکس میتوکندری طی واکنش‌هایی که طی چهار مرحله بصورت متوالی بر روی آسیل کوآ انجام می‌گیرد در هر چرخه دو مولکول کربن طی یک [[استیل کوآ]] از زنجیره اسید چرب جدا می‌شود تا بتدریج تمام اسید چرب تجزیه شود.
 
۱٬۷۱۴

ویرایش