تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح پیوند داخلی)
برچسب: نیازمند بازبینی
|فصل =
|رتبه =
|الگوی دست چپ۱ = _jiwata1011h_jubilo15h
|الگوی بدن۱ = _jiwata1011h_jubilo15h
|الگوی دست راست۱ = _jiwata1011h_jubilo15h
|الگوی شلوارک۱ = _jiwata1011h
|الگوی جوراب۱ = _jiwata1011h
|دست چپ۱ = 87CEEB
|بدن۱ = 87CEEB
|دست راست۱ = 87CEEB
|شلوارک۱ = FFFFFF
|جوراب۱ = 87CEEB63a3ed
 
|الگوی دست چپ۲ = _jiwata1011a_jubilo15a
|الگوی بدن۲ = _jiwata1011a_jubilo15a
|الگوی دست راست۲ = _jiwata1011a_jubilo15a
|الگوی شلوارک۲ = _jiwata1011a
|الگوی جوراب۲ = _jiwata1011a
|دست چپ۲ = FFFFFF
|بدن۲ = FFFFFF
|دست راست۲ = FFFFFF
|شلوارک۲ = 00205900004e
|جوراب۲ = FFFFFF00004e
}}
 
۱

ویرایش