تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم پزشکی دزفول»

جز
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== رشته‌ها ==
# پزشکی -۲۰35 نفر
# پرستاری - ۲۰50 نفر
# [[علوم آزمایشگاهی]] - ۲۷40 نفر
# هوشبری - ۱۵40 نفر
# اتاق عمل - 40 نفر
# کاردانی به کارشناسی فوریت های پزشکی - 30 نفر مرد
# کاردانی [[نیمه متمرکز]] فوریت‌های پزشکی - ۳۰ نفر مرد<ref>دفترچه راهنمای شماره دو سازمان سنجش سال ۸۹</ref>
 
کاربر گمنام