تفاوت میان نسخه‌های «مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر»

(ابرابزار)
برچسب: نیازمند بازبینی
== چکیدهٔ کتاب ==
 
مروج‌الذّهب آخرین اثر مسعودی کهو حاصل یک عمر جهانگردی و مطالعه عمیق وی در حوزه اندیشه‌ها و رفتار اقوام مختلف می‌باشد،است. او این کتاب را در سال ۳۳۲ هجری قمری توسط مولف تالیف گردیدهنگاشته و در سال ۳۳۶ هجری در آن تجدید نظر نموده؛کرده است. این کتاب که نزد اروپائیان آوزآواز قوی مسعودی نیز نامیده می‌شود، در ۱۳۲ باب تنظیم گشته و به دو بخش قبل از [[اسلام]] و بعد از اسلام تقسیم می‌شودشده است. مسعودی در بخش نخست به خلقت جهان و توصیف زمین و ذکر سرزمینهاسرزمین‌ها و دریاها و رودها و کوه‌ها پرداخته و همچنین سخن از تاریخ انبیا و اخبار ملتهاملت‌ها اعم از یهودی، مسیحی، هندی، ایرانی، یونانی و رومی و عرب مطالبی عرضهسخن داشتهگفته و در بخش دوم مطالبی از ولادت پیامبر اکرم، تاریخ بعثت و هجرت و ''خلفای راشدین''، اموی و عباسی تا سال [[۳۳۶ (قمری)|۳۳۶]] ه قمری مطرح نموده‌است.کرده است.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس