باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Hosseinkarimi937 (بحث) به آخرین تغییری که Peredhil انجام داده بود واگردانده شد
== مسئولین شهرستان ==
 
فرماندار: دکتر علی بیگی
 
امام جمعه رباط کریم: حسینعلی محمدی نژاد
امام جمعه پرند: محمدخدیری
 
امام جمعه نصیرشهر: صادق خدرخدایی
 
شهردارسرپرست شهرداری رباط کریم: دکتر مسعود مختاریمراد ناصری
 
سرپرست شهرداری پرند: علیرضا فاتحی نیا
شهردار پرند: دکتر یحیی پور
 
شهردار نصیرشهر:مهدی محمود پور
 
مدیر روابط عمومی فرمانداری رباط کریم: تقی سالک
مدیرعامل فضایی سبز شهرداری رباط کریم: مهندس عزیزی
 
== منابع ==