تفاوت میان نسخه‌های «طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== راهکارهای اساسی ==
با توجه به اینکه سهم منابع آلاینده هوای شهر به ترتیب برای منابع متحرک، 48% و منابع ثابت،52% است، این طرح دارای ۵ راهکار اساسی است به شرح زیر می‌باشند:<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|نشانیhttp://www.imo.org.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=297e8c51-5a42-4ade-8015-ec7043086faa&ObjectId=27a71764-a3d0-49bf-b8ac-98bdd58e6ecb&WebpartId=2adebdc6-0374-43a5-9796-f59eb49bca6442f7-b68c-4c7dda188b3a |عنوان=طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک|ناشر=ساطمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی |تاریخ=|تاریخ بازدید=28آذر۱۳۹۱| پیوند بایگانی = httpنشانیhttp://www.webcitationimo.org.ir/6Dl8KSTnD Portal/View/Page.aspx?PageId=297e8c51-5a42-4ade| تاریخ بایگانی = ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳}}</ref>
* بهبودعبور و مرور شهری
* بهبود ناوگان [[حمل و نقل]] درون شهری
کاربر ناشناس