تفاوت میان نسخه‌های «پادشاه سئون دئوک»

جز
{{تاریخ کره}}
{{دودمان سیلا}}
{{دیگرکاربردهای کاربردهادیگر|سئون دئوک (ابهام‌زدایی)}}
'''پادشاه سئون دئوک دوم''' (۷۸۰ میلادی تا ۷۸۵ میلادی) (هانگول : 선덕왕) (هانجا : 宣德王) سی و هفتمین پادشاه [[سیلا]] بود او یازدهمین نوادگان [[پادشاه نائمول]] بود و به دلیل اینکه هیه گونگ پسری نداشت او به عنوان پادشاه انتخاب شد او در سال ۷۸۵ و حکومتی ۵ ساله مرد و خاکستر او بر روی دریای ژاپن پاشیده شد.
 
۱۴۴٬۶۲۸

ویرایش