شبیه‌ساز پرواز: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [http://www.iransim.ir سایت تخصصی ایرانسیم اولین سایت اختصاص یافته به شبیه سازهای پرواز از سال 1381]
 
* [http://www.flightsimulator9Iranaseman.ir سایت پایگاهشركت شبیههوانوردي آسمان بزرگترين مركز تجهيزات خلباني و شبيه ساز پرواز]
 
 
۱۴

ویرایش