تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد صفحه‌ها/ربات»

آپدیت گزارش
(آپدیت گزارش)
(آپدیت گزارش)
<div style="float:left; word-wrap: break-word; width:10em; border: 1px solid grey; {{border-radius}}"><div class="center"><small>این آمار هر هفته توسط [[کاربر:PTBOT|ربات آرش]] به‌روز می‌شود.</small></div></div>
<b>بروز شده توسط ربات در تاریخ:</b> ۲۷۲۹ مه ۲۰۱۵، ساعت ۲۰۰۵:۲۰۰۰ (UTC)
 
{| class="wikitable sortable"
|-
 
|۱||[[کاربر:Rezabot|Rezabot]]||۲۰۱۱-۰۱ (ژانویه)||۵۷۰۶۷۵۷۰۶۶||۱۱۱۵۸||۰||۱۴۸۵۶۸||۰
|-
|۲||[[کاربر:Dexbot|Dexbot]]||۲۰۱۲-۰۴ (آوریل)||۵۴۴۶۸۵۴۵۲۳||۸۰||۰||۴۷۷۰||۰
|-
|-
|۷||[[کاربر:ماني|ماني]]||۲۰۰۴-۰۷ (ژوئیه)||۹۱۲۶۹۱۲۷||۱۱۰۶||۰||۱۵۳۰||۱۵
|-
|-
|۱۴||[[کاربر:Ali.eblis1|Ali.eblis1]]||۲۰۱۰-۱۲ (دسامبر)||۳۸۱۵۳۸۱۴||۲۷۵||۰||۸۳۷۴||۳۱۹
|-
|-
|۱۶||[[کاربر:World Cup 2010|World Cup 2010]]||۲۰۱۰-۰۷ (ژوئیه)||۳۴۰۹۳۴۱۱||۶۶۷||۰||۸۸۱۷||۰
|-
|-
|۳۵||[[کاربر:Behnam mancini|Behnam mancini]]||۲۰۱۰-۰۱ (ژانویه)||۱۵۰۶۱۵۰۷||۱۱||۰||۱۵۰||۰
|-
|-
|۳۷||[[کاربر:Hamedvahid|Hamedvahid]]||۲۰۱۰-۰۱ (ژانویه)||۱۴۴۸۱۴۴۷||۱۳۸||۰||۱۴۷||۸۶
|-
|-
|۳۹||[[کاربر:همان|همان]]||۲۰۰۸-۰۴ (آوریل)||۱۳۶۲۱۳۶۴||۱۱||۰||۵۳۳||۱۶
|-
|-
|۴۱||[[کاربر:Freshman404|Freshman404]]||۲۰۱۲-۱۰ (اکتبر)||۱۳۵۱۱۳۵۴||۲۰۲۱||۰||۵۶۰۵۶۱||۰
|-
|-
|۴۳||[[کاربر:Tisfoon|Tisfoon]]||۲۰۱۲-۰۸ (اوت)||۱۱۷۷۱۱۸۹||۱||۰||۰||۰
|-
|-
|۱۲۱||[[کاربر:فلورانسMazdakabedi|فلورانسMazdakabedi]]||۲۰۱۲۲۰۰۸-۱۲۰۶ (دسامبرژوئن)||۲۹۳||۷۳۱۵||۰||۵۵۳۱۲||۵۳۰
|-
|۱۲۲||[[کاربر:Mazdakabediفلورانس|Mazdakabediفلورانس]]||۲۰۰۸۲۰۱۲-۰۶۱۲ (ژوئندسامبر)||۲۹۳||۱۵۷۳||۰||۳۱۲۵۵||۰۵۳
|-
|-
|۱۳۴||[[کاربر:HaDi|HaDi]]||۲۰۱۰-۰۱ (ژانویه)||۲۴۴۲۴۵||۲۳||۰||۵۱۹۵۲۰||۰
|-
|-
|۱۳۶||[[کاربر:ارژنگزاید الوصف|ارژنگزاید الوصف]]||۲۰۱۱۲۰۱۰-۱۱۰۸ (نوامبراوت)||۲۳۹۲۴۰||۱۵||۰||۲۳۴۷۷||۰
|-
|۱۳۷||[[کاربر:Sonia Sevillaارژنگ|Sonia Sevillaارژنگ]]||۲۰۱۰۲۰۱۱-۰۸۱۱ (اوتنوامبر)||۲۳۹||۳۶۱||۰||۲۴۲۲۳۴||۵۱۰
|-
|۱۳۸||[[کاربر:زایدSonia الوصفSevilla|زایدSonia الوصفSevilla]]||۲۰۱۰-۰۸ (اوت)||۲۳۹||۵۳۶||۰||۷۷۲۴۲||۰۵۱
|-
|-
|۱۴۶||[[کاربر:Sina12|Sina12]]||۲۰۱۱-۰۱ (ژانویه)||۲۲۰۲۲۴||۰||۰||۳||۰
|-
|-
|۱۶۰||[[کاربر:Javadhiddenشاپور پارسی|Javadhiddenشاپور پارسی]]||۲۰۱۰۲۰۱۴-۱۰۱۲ (اکتبردسامبر)||۲۰۵||۱۴۰||۰||۳۰۰||۰
|-
|۱۶۱||[[کاربر:شاپور پارسیJavadhidden|شاپور پارسیJavadhidden]]||۲۰۱۴۲۰۱۰-۱۲۱۰ (دسامبراکتبر)||۲۰۵||۰۱۴||۰||۰۳۰||۰
|-
|-
|۱۹۰||[[کاربر:Anvar11Reza Amper|Anvar11Reza Amper]]||۲۰۱۱۲۰۱۴-۰۲۰۳ (فوریهمارس)||۱۷۰||۲۱۶||۰||۱۱۸||۰۲
|-
|۱۹۱||[[کاربر:محمد67Anvar11|محمد67Anvar11]]||۲۰۰۸۲۰۱۱-۱۰۰۲ (اکتبرفوریه)||۱۷۰||۲۱۲||۰||۲۰۱||۷۰
|-
|۱۹۲||[[کاربر:علی رجبیمحمد67|علی رجبیمحمد67]]||۲۰۰۸-۰۷۱۰ (ژوئیهاکتبر)||۱۶۹۱۷۰||۷۲۱||۰||۶۴۲۰||۱۷
|-
|۱۹۳||[[کاربر:Omidعلی رجبی|Omidعلی رجبی]]||۲۰۱۲۲۰۰۸-۰۳۰۷ (مارسژوئیه)||۱۶۹||۴۷||۰||۵۱۷۶۴||۰۱
|-
|۱۹۴||[[کاربر:Reza AmperOmid|Reza AmperOmid]]||۲۰۱۴۲۰۱۲-۰۳ (مارس)||۱۶۹||۱۶۴||۰||۱۸۵۱۷||۲۰
|-
۳٬۳۴۲

ویرایش