تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند نیازمند بازبینی
برچسب‌ها: افزودن تگ‌های خالی نیازمند بازبینی
و به وسیله معادلات ماکسوئل توصیف میشود.
مفهوم میدان الکتریکی توسط میشل فارادی معرفی شد.
<gallery>
 
</gallery>
 
۲

ویرایش