تفاوت میان نسخه‌های «در مهمانی حاج آقا: داستان یک اعتراف»

برچسب: نیازمند بازبینی
این کتاب در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ در تهران از سوی انتشارات امید فردا با قیمت پشت جلد ۲۰۰۰۰ ریال چاپ و پخش شد. ظرف ۲ ماه کتاب به چاپ دوم رسید که با توقیف مواجه شد.
در سال ۲۰۰۴، چاپ سوم این کتاب در آلمان از سوی انتشارات آیدا انجام شد.
 
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg]
 
== پس از انتشار ==
۵۱

ویرایش