تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Otto's sportive lemur > لمور ورزشکار اوتو (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Mittermeier's sportive lemur > لمور ورزشکار میترمایر (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Otto's sportive lemur > لمور ورزشکار اوتو (۸.۱))
*** [[لمور ورزشکار میترمایر]] (''Lepilemur mittermeieri'')
*** [[Weasel sportive lemur]], (''Lepilemur mustelinus'')
*** [[Otto'sلمور sportiveورزشکار lemurاوتو]] (''Lepilemur otto'') ***
*** [[Petter's sportive lemur]] (''Lepilemur petteri'') **
*** [[Randrianasolo's sportive lemur]] (''Lepilemur randrianasoloi'') *
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش