تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Petter's sportive lemur > لمور ورزشکار پتر (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Otto's sportive lemur > لمور ورزشکار اوتو (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Petter's sportive lemur > لمور ورزشکار پتر (۸.۱))
*** [[Weasel sportive lemur]], (''Lepilemur mustelinus'')
*** [[لمور ورزشکار اوتو]] (''Lepilemur otto'') ***
*** [[Petter'sلمور sportiveورزشکار lemurپتر]] (''Lepilemur petteri'') **
*** [[Randrianasolo's sportive lemur]] (''Lepilemur randrianasoloi'') *
*** [[Red-tailed sportive lemur]], (''Lepilemur ruficaudatus'')
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش