تفاوت میان نسخه‌های «فرانک گورشین»

[[رده:آمریکایی‌های پیرو کلیسای کاتولیک رم]]
[[رده:افراد آمریکایی کرواتی‌تبار]]
[[رده:بازیگران تئاتر موزیکال مرد آمریکاییاهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:بازیگران مرد تلویزیونی اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:بازیگران مرد تئاتر اهل ایالات متحده آمریکا]]