تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم پزشکی دزفول»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه نیازمند بازبینی
 
== رشته‌ها ==
# پزشکی -3550 نفر - (15نفر پردیس بین الملل)
# پرستاری - 50 نفر
# [[علوم آزمایشگاهی]] -40 نفر
کاربر گمنام