تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:آتاراکسیا/صفحه تمرین»

جایگزینی صفحه با '~~~'
(جایگزینی صفحه با '~~~')
[[کاربر:آتاراکسیا|<font color="blue">آتاراکسیا</font>]] ([[بحث کاربر:آتاراکسیا|<font color="blue"><sup>بحث</sup></font>]]) ‏۶ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۰۱۱:۴۸۳۴ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]])
 
[[کاربر:آتاراکسیا|<font color="blue">آتاراکسیا</font>]] [[بحث کاربر:آتاراکسیا|<font color="blue"><sup>بحث</sup></font>]] ‏۶ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۳ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]])
 
[[کاربر:آتاراکسیا|آتاراکسیا]] [[بحث کاربر:آتاراکسیا|<sup>بحث</sup>]] ‏۶ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۳ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۲۸ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)
۸۴

ویرایش