دهستان قافلانکوه غربی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
'''ریشه واژه ای قافلان کوه''': واژه قافلان تازی شده(معرب)'''واژه اوستایی کابیان و پهلوی کاویان''' است که از نام پهلوان اسطوره ای«کاوه» گرفته شده است و در نسک خوتای نامگ و سپس شاهنامه فردوسی بزرگ به آن اشاره شده که به یاری فریدون آبتین بر آژیدهاگ ماردوش شورید و ایران و ایرانی را از چنگال بیدادگری چون او رهانید بنابرین درست این نام همان '''کاویانکوه''' می باشد،این ویزگی را می توان در بسیاری از نام شهرهاو روستاهای ایران دید که یا ریخت تازی پیدا کرده یا ترکی شده ،مانند:شیردژ که در زبان ترکی اصلاندوز شده است و یا ورزگان که ورزقان گردیده که همگی ریشه پارسی دارند.<ref>بر پایه کتاب زبان آذی باستان از شاد روان احمد کسروی تبریزی</ref>
قافلان یا قافلایان به معنی پلنگ در ترکی می باشد. گفته های احمد کسروی دروغی بیش نیست.
کاربر ناشناس