باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابهام‌زدایی به کمک ربات: صفوی - پیوند به [[[[صفویان]]]]
== درگذشت‌ها ==
* [[۲۶۵]] - ابوعلی محمدبن علی ابن حسین معروف به '''[[ابن مقله]]'''، از خوشنویسان نامدار، وزرا و ادبا. وزارت سه خلیفه عباسی (مقتدر، قادر و راضی) را عهده‌دار بوده‌است.
* [[۱۰۹۳]] - '''[[محمدصالح اصفهانی]]'''، خوشنویس دوره [[صفویان|صفوی]].
* [[۱۳۰۳]] - '''[[محمد علی شاه قاجار]]'''، ششمین شاه قاجار ([[۱۲۵۱]]).
* [[۱۳۲۰]] - '''[[پروین اعتصامی]]'''، شاعر زن (زاده[[۱۲۸۵]]).
۱۰۲

ویرایش