تفاوت میان نسخه‌های «سارکوم کاپوسی»

←‏سارکوم کاپوزی در ایران: تلفظ نام بیماری بر اساس ویکی پدیای انگلیسی، AHD و OALD اصلاح شد. لطفا عنوان کل مطلب را اصلاح بفرمایید. همچنین دستور ز...
(←‏انتقال: تلفظ نام بیماری بر اساس ویکی پدیای انگلیسی، AHD و OALD اصلاح شد. لطفا عنوان کل مطلب را اصلاح بفرمایید.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(←‏سارکوم کاپوزی در ایران: تلفظ نام بیماری بر اساس ویکی پدیای انگلیسی، AHD و OALD اصلاح شد. لطفا عنوان کل مطلب را اصلاح بفرمایید. همچنین دستور ز...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
راه های درمان زیادی برای این بیماری وجود دارند که به شدت، پیشرفت و گسترش زخم ها در بدن بستگی دارند و از تزریق شروع و به پرتو درمانی و شیمی درمانی می رسند. از بین این راه ها می توان برداشت مستقیم، رادیو تراپی، پرتو درمانی، شیمی درمانی، کرایو سرجری، تزریق وین کریستین و ... نام برد.
 
== سارکوم کاپوزیکاپوسی در ایران ==
از آنجایی که شیوع بیماری ایدز در ایران کم می باشداست و افراد نسبتاً کمی به آن مبتلا هستند، می توان گفت که این سرطان در ایران نادر است و افراد کمی به آن مبتلا هستندمبتلایند. ایران بعلتبه علت پذیرش کم مهاجران از نقاط مختلف جهان، بخصوصبه خصوص آفریقا و شرق اروپا، از طریق عوامل غیر وابسته به ایدز آلوده نمی‌شودنشده است و در نتیجه می توان ایران را از آلودگی حاد به سارکوم کاپوزیکاپوسی منزه دانست.
 
== پانویس ==
۴۳

ویرایش