باز کردن منو اصلی

تغییرات

* ''بیوشیمی'' مطالعهٔ مواد شیمیائی و فرایندهای حیاتی است که در موجودات زنده رخ می‌دهد. تمرکز تحقیقات بیوشیمی‌دان‌ها بر نقش، عملکرد، و ساختار [[مولکولهای زیستی]] است.
ارتباط این علم باداروسازی وشیمی الی به گونه ای گسترده است.
 
== روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در زیست‌شناسی مولکولی ==
* [[همتاسازی مولکولی]]
* [[استخراج دی‌ان‌ای از سلول]]‌
* [[استخراج آران‌ای از سلول]]‌
* [[استخراج پروتئین از سلول]]‌
* [[انتقال دی‌ان‌ای به داخل سلول]] (دی‌ان‌ای پلاسمیدی و یا اولیگونوکلئوتید)
* [[ساخت پلاسمید]]
* [[الکتروفورز]]
* [[واکنش زنجیره‌ای پلیمزار]] (تکثیر دی‌ان‌ای - پی‌سی‌آر)
* [[پی‌سی‌آر معکوس]]
* [[تست لوسیفراز]]
* [[روش لکه شرقی]]
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام