باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== گزیده‌ای از مقدمه ==
... اما بعد، بر رای عالم‌آرای دانشمندان روشن‌ضمیر مخفی نماند که چون بعضی از احبا در تعلیم و تعلم نظم و نثر فارسی به دریافت صحت لغات و معانی آن، به تلاش کتب به هر سو می‌گردیدند.می‌گردیدند؛ و با وجود به هم رسیدن یک دو کتاب به مطلب نمی‌رسیدند. ناچار از این هیچدان (؟) استکشاف آن نموده، به‌جهت تسهل تدریس کتب مروجه استدعای کتاب کافی می‌کردند. لهذا اضعف عباد رب‌العالمین [[محمد غیاث الدین]] بن جلال‌الدین بن شرف‌الدین اصلح‌الله‌شأنَهُم و نَوَّرَ جنانَهُم ساکن بَلدۀبَلدهٔ [[مصطفی آباد]]، عُرِفَ [[رامپور]]، متعلق پرگنه شاه‌آباد الکهنور سرکار سهنبل (؟) مضاف صوبه دارالخلافۀدارالخلافهٔ [[شاه جهان آبادجهان‌آباد]] با وجود وفور علائق و کثرت افکار و ازدحام درس و تدریس طلبه و اشتغال تألیف و تصنیف بعض کتب مثل مفتاح‌الکُنوز شرح اسکندرنامه و نسخۀنسخهٔ باغ و بهار و انشا و غزلیات و قصائد و غیره در عرصۀعرصهٔ چهارده سال به عبارت سهل عام‌فهم، این کتاب تألیف نموده که مشتمل است بر تحقیق حلیه و معانی لغات ضروریۀضروریهٔ کثیرالاستعمال عربیه و فارسیه.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* نسخۀنسخهٔ چاپی قدیمی از ''غیاث‌اللغات''.
 
{{واژه‌نامه‌های فارسی}}