تفاوت میان نسخه‌های «خیال‌پردازی شهوانی»

بدون خلاصه ویرایش
احکام شرعی:
۱- به نظر آیت‌الله خامنه‌ای فکر شهوانی اگر نسبت به همسر باشد، در صورتی که با قصد خروج منی نباشد و منی هم خارج نشود، اشکال ندارد، ولی فکر شهوانی نسبت به نامحرم بنابراحتیاط جایز نیست. هم چنین دست ورزی با خود و تحریک شهوانی جایز نیست.(۱)
۲- آیت‌الله سیستانی: اشکالحرام ندارد،و ولیگناه بهترکبيره است این کار نشود.(۲) {{منبع}}
۳- آیت‌الله تبریزی: مجرد فکر کردن حرمتی ندارد.(۳)
۴- آیت‌الله گلپایگانی: باید سعی کند که این افکار را از خود دور کند به واسطه مشغول کردن خود به کاری یا فکری دیگر. بنابراین از دست زدن به بدن و تحریک جنسی نیز باید خودداری شود. (۴)
۵

ویرایش